W ramach Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie funkcjonują:

  • Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Radziszowie

  • Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci w Krakowie.

Wszystkie dzieci leczone są u nas bezpłatnie w ramach ubezpieczenia w NFZ.
Centrum posiada status zakładu akredytowanego (certyfikat nr 2005/09) przyznany przez Radą Akredytacyjną przy Ministrze Zdrowia złożoną z przedstawicieli: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowa, Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa.


Dyrektor centrum - Barbara Bulanowska


Od lipca 2003 dyrektor szpitala, wcześniej min. twórca i pierwszy dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia, pracownik Departamentu Polityki Społecznej UM WM oraz WSS im. L. Rydygiera w Krakowie, konsultant oraz ekspert w zakresie organizacji i zarządzania ochroną zdrowia. Kierowała pracami komisji międzyresortowej oraz projektem pn. przegląd inwestycji wieloletnich w ochronie zdrowia realizowanym na zamówienie MZ przez konsorcjum Cap Gemini Ernst&Young i Nexus Consultants. Ekspert firm konsultingowych oraz projektów międzynarodowych: m.in. Georgetown University, USAID, PHARE, Tempus, Data for Decision Making, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, IESE - Barcelona.
Ekspert firm konsultingowych oraz projektów międzynarodowych: m.in. Georgetown University, USAID, PHARE, Tempus, Data for Decision Making, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, IESE - Barcelona. Stypendystka stypendium im. Thomasa Jeffersona (Massachusets, 1994-1995). Brała udział w szkoleniach m.in. w Harvard School of Public Health (1999), Sheffield University School for Health and Related Research (1998), oraz Manchesterze (1996).
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania ochroną zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ (1991-93), oraz w zakresie kontroli wewnętrznej w Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Warszawie i Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej.
Egzamin do rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Autorka kilkunastu polsko - i obcojęzycznych publikacji z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia, ostatnio współautor Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla Województwa Małopolskiego. Specjalność - zarządzanie szpitalami, opieka kierowana, ocena działalności zakładów ochrony zdrowia.


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - Irena Solecka-Szpejda


Lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Od lipca 2003r. pełni obowiązki z-cy dyrektora ds. lecznictwa Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie. W latach 1991-2003 Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Radziszowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Pediatrii Instytutu Pediatrii w Krakowie w latach 1969-1973, Specjalistycznym Zespole Matki i Dziecka w Krakowie1982-1990, gdzie pełniła funkcję Kierownika Poradni Rehabilitacyjnej. W latach 1973 -1975 oraz 1977-1982 zatrudniona na kontrakcie "Polservisu" w Libii jako konsultant-pediatra w New Childern Hospital Trypolis. Doświadczenie zawodowe pogłębia uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach, zarówno z zakresu medycyny specjalistycznej jak i zarządzania jednostkami służby zdrowia, zarządzania kadrami oraz jakością w medycynie. Jest autorką wielu wystąpień na sympozjach i konferencjach z zakresu medycyny oraz artykułów w czasopismach i opracowaniach medycznych, a także pionierem wprowadzania hipoterapii do rehabilitacji pacjentów niepełnosprawnych.


Przełożona Pielęgniarek


Ma wykształcenie wyższe, w latach 1995-1999 ukończyła Wydział Ochrony Zdrowia CMUJ na kierunku Pielęgniarstwo. W latach 1999 - 2001r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Ochrony Zdrowia CMUJ w Krakowie kierunek: Zdrowie Publiczne - specjalność "Zarządzanie Szpitalem/Administracja Zdrowiem Publicznym".
W Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie jest zatrudniona od 2002 roku. Kieruje działem żywienia, zespołem higieny szpitalnej i działem farmacji.
W latach 2000-2001 zatrudniona w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie. Na stanowisku specjalisty w Dziale Organizacji i Kontroli Opieki Zdrowotnej. W roku 1999 pracowała Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ w Krakowie, na stanowisku głównego specjalisty ds. pielęgniarstwa i jakości, zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa i jakości. W latach 1992 - 1995 pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym
im. E. Biernackiego w Krakowie, Oddział Kliniki Traumatologii CMUJ oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im św. Ludwika w Krakowie.


Nadzór społeczny nad Centrum sprawuje Rada Społeczna powołana przez Marszałka Województwa. W skład Rady Społecznej Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" wchodzą:


1. Pan Jacek Krupa - Przewodniczący

2. Pan Roman Lysy

3. Pan Marek Pindelski

4. Pan Bogdan Podermański

5. Pan Edward Polek

6. Pan Jerzy Wątor - przedstawiciel Wojewody Małopolskiego

7. Pan Krzysztof Zgrzywa


Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie


32-052 Radziszów k. Krakowa,
ul. Podlesie 173,

Centrala: (012) 275-17-51
Sekretariat medyczny: (012) 275-17-51 w. 42
Dyżurka lekarska: (012) 275-17-55Nr rejestru sądowego: KRS 0000036968

Nr rejestru Wojewody: 12-00044

NIP: 944-17-95-430, REGON 351389635

Nr konta bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
08 1910 1048 3600 1235 1121 0001

Organ założycielski: Samorząd Województwa Małopolskiego

Własność: własność samorządowa - jednostka publiczna

Kategoria wg charakteru działalności: EKD 8511 Szpitalnictwo

Forma organizacyjna: szpital z zapleczem ambulatoryjnym

Data rozpoczęcia działalności na rynku: 1991r.


Kontakt:


Sekretariat dyrekcji: (012) 275-17-53
Fax: (012) 275-17-50

www.mcrd.pl

radziszow@poczta.onet.pl


Szpital:


Centrala: (012) 275-17-51
Sekretariat medyczny: (012) 275-17-51 w. 42
Dyżurka lekarska: (012) 275-17-55


Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Krakowie


31-513 Kraków,
ul. Olszańska 5

Tel: (012) 413-06-00
Fax: (012) 418-56-30

centreh@poczta.onet.pl
wróć na stronę główną